Transport

De sector transport en logistiek kenmerkt zich door de vele wetgeving, zowel landelijk als internationaal, regionaal en lokaal. Deze speelt een grote rol in de Nederlandse economie.

De sector transport en logistiek wordt in het algemeen gekenmerkt door lage marges, vele investeringen en veranderingen in de tariefafspraken. Het flexibel maken van kosten, het bewaren van reserves, het verbeteren van de bedrijfsvoering en het benutten van omzetkasten zijn belangrijke middelen in deze sector. Door onze ervaring in de transportbranche zijn wij een echte sparringpartner voor jouw onderneming! In gesprekken kunnen we het hebben over de aanschaf en financiering van bedrijfsmiddelen, subsidies, inzet personeel en andere strategische keuzes.

NIWO / EUROVERGUNNING

De eurovergunning is een ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in het bezit zijn van de Eurovergunning. De vergunningplicht geldt voor alle bedrijven die tegen betaling goederen vervoeren in opdracht van derden. Deze vergunningplicht geldt voor zowel nationaal als internationaal voor alle voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

De eurovergunning dient aangevraagd te worden bij de NIWO.  De ondernemer moet aantonen dat hij over voldoende eigen vermogen beschikt. Het risicodragend kapitaal wordt bepaald door het aantal voertuigen. Voor het eerste voertuig dient er € 9.000 eigen vermogen aanwezig te zijn en voor ieder volgende voertuig een bedrag van € 5.000. Als lid van de NOAB kunnen wij de gehele aanvraag voor jouw bedrijf verzorgen en de benodigde verklaringen afgeven.

PERSONEEL

Binnen jouw bedrijf speelt de inzet van personeel een grote rol. Wij zorgen voor een accurate salarisverwerking en adviseren pro-actief inzake de inzet van personeel. Onze adviseurs zijn volledig op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het CAO Beroepsgoederenvervoer en van de beschikbare subsidies.

KEURMERK PAYCHECKED

In 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) vastgesteld. Onderdeel in de WAS is ketenaansprakelijkheid voor het loon van het personeel. Ketenaansprakelijkheid is gebaseerd op een overeenkomst die een opdrachtgever met zijn opdrachtnemer heeft. Ketenaansprakelijkheid voor het loon heeft tot gevolg dat medewerkers een loonvordering in kunnen stellen bij een opdrachtgever. Een opdrachtgever in de transportsector zal daardoor zekerheid willen hebben dat de opdrachtnemer die wordt ingeschakeld het juiste loon uitbetaald.
Voor de logistieke sector is het keurmerk PayChecked in het leven geroepen. Met dit keurmerk kunnen transportondernemers aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de CAO en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is.

Wil jij je aanmelden voor het Paychecked keurmerk? Dan dien je het een en ander paraat te hebben voordat de controle kan plaatsvinden. Bij het aanmelden voor het keurmerk via de website van Stichting Paychecked zal er een auditbedrijf langskomen bij jouw onderneming om te controleren of de onderneming aan bepaalde normen voldoet.

Wil jij Paychecked keurmerk behalen? Wij adviseren transportondernemingen om de nodige maatregelen te treffen zodoende de controle positief af te kunnen ronden. Wat kunnen wij betekenen?

1. Voorbereiding PayChecked.
We toetsen of jouw onderneming voldoet aan de eisen voor het keurmerk Paychecked. Indien nog niet alles conform de normen is van Paychecked stellen we een plan op om zo snel mogelijk wel aan deze normen te voldoen.
2. Advies en begeleiding:
Het gaat er om dat je het keurmerk zo snel mogelijk ontvangt. Hierbij adviseren en begeleiden we je naar de daadwerkelijke PayChecked controle.

Interesse in onze diensten:

Neem contact op met: